Phục thần - "thảo dược" quý trong cho bệnh suy nhược thần kinh!

Phục thần là loại nấm quý mọc ký sinh hay cộng sinh ở rễ cây thông và bị rễ thông xuyên vào giữa ,nó nằm sâu dưới mặt đất 20-30 cm.


G

Gọi 0981236256